Hund Shape Katze Shape Hund Shape Gold Katze Shape Gold

Impressum

Exploitant

MultiFit Tiernahrungs GmbH
Westpreußenstraße 32-38
D-47809 Krefeld
Bedrijfszetel: Krefeld
Directie: Heiko Bücker, Dr. Hans-Jörg Gidlewitz, Jochen Huppert, Dr. Johannes Steegmann
Amtsgericht Krefeld HRB 5030
Btw-identificatienummer overeenkomstig § 27 a van de Duitse btw-wetgeving: DE186565937

Contact:

Tel.: +49 (0)2151 – 4115760
(Maandag tot vrijdag, van 8.00-19.00 uur, gratis bereikbaar via het Duitse vaste netwerk en via het Duitse mobiele netwerk)
E-mail: info@fressnapf.de

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor de inhoud:

De inhoud van onze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij overeenkomstig § 7 lid 1 van de Duitse telecommunicatiewet (TMG) verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze website met inachtneming van de algemene wet. Conform §§ 8 tot 10 van de TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht verstrekte of opgeslagen externe informatie te bewaken of om onderzoek uit te voeren naar omstandigheden, die duiden op een illegale activiteit. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetten blijven hiervan onbelet. Een aansprakelijkheid dienaangaande is pas mogelijk vanaf het moment dat een concrete inbreuk op het recht bekend is. Bij het bekend worden van desbetreffende schendingen van het recht zullen wij deze inhoud onverwijld verwijderen.

Aansprakelijkheid voor de links:

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op diens inhoud wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte websites is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de websites verantwoordelijk. De gelinkte websites zijn op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke schendingen van het recht. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte websites is echter zonder concrete aanwijzingen van een schending van het recht niet redelijk. Wanneer een schending van het recht bekend wordt, zullen wij dergelijke links onverwijld verwijderen.

Auteursrecht:

De door de exploitant van de website gepubliceerde inhoud en werken op deze website zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik dat de grenzen van het auteursrecht overschrijdt, is schriftelijke toestemming van de betreffende auteur resp. opsteller vereist. Het downloaden en kopiëren van deze website is enkel toegestaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze website niet door de exploitant opgesteld is, worden auteursrechten van derden nageleefd. Met name de inhoud van derden wordt als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht opmerken, dan verzoeken wij u vriendelijk ons daarop attent te maken. Bij het bekend worden van schendingen van het recht zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.