Hund Shape Katze Shape Hund Shape Gold Katze Shape Gold

Service

REAL NATURE voor honden

REAL NATURE biedt honden natuurlijke, uitgebalanceerde voedingsconcepten. Het klassieke Premium droog- en natvoer van REAL NATURE bevat hoogwaardige dierlijke eiwitten en waardevolle koolhydraten. De recepturen houden rekening met de individuele behoeften tijdens de verschillende levensfases van uw hond.

Achter REAL NATURE WILDERNESS schuilt een concept dat gebaseerd is op de oorspronkelijke voeding van de wolf en daarom bijzonder goed op het dier afgestemde recepten biedt, met een hoog vleesgehalte in het droog- en natvoer en in de natuurlijke snacks.

REAL NATURE is een volledig dierenvoer (bijvoeren is niet nodig). Het is verkrijgbaar als droog- en natvoer en daardoor perfect geschikt als gemengde voeding. Geef hiervoor het droog- en natvoer verdeeld over afzonderlijke maaltijden. Het apart voeren van droog- en natvoer wordt geadviseerd vanwege de verschillende verteringstijden. Verdeel de dagelijkse hoeveelheid over twee porties. Zorg dat uw hond altijd vers drinkwater ter beschikking heeft.

Vanwege de hoge energiedichtheid adviseren wij REAL NATURE JUNIOR ook voor drachtige en zogende teven. Aan drachtige teven kan REAL NATURE JUNIOR vanaf de vijfde week van de dracht worden gegeven, als 1,3 keer de hoeveelheid van het tot dan toe gebruikelijke voer. Aan zogende teven kan het voer onbeperkt worden gegeven.

Het exacte voedingsadvies vindt u op de betreffende productverpakking.

Bij de omschakeling let u er best op dat u het huidige voer geleidelijk (in ca. één week) vervangt door REAL NATURE. Zo zorgt u voor een optimale verteerbaarheid en acceptatie, ook tijdens de omschakelingsfase.

Als houvast dient u bij de eerste keer uit te gaan van de hoeveelheid natvoer die u graag zou willen geven. Als u bijvoorbeeld uw volwassen hond in totaal 200g REAL NATURE WILDERNESS natvoer (aan de hand van het voorbeeld TRUE COUNTRY ADULT) per dag zou willen geven, gaat u als volgt te werk:

Het advies voor een volwassen hond met een gewicht van 20kg is 670g natvoer per dag. Daarom bedraagt de 200g natvoer ca. 30% van zijn dagelijkse hoeveelheid. Hieruit volgt dat u 70% van de dagelijkse hoeveelheid via het droogvoer dient te dekken. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van REAL NATURE WILDERNESS droogvoer ligt bij een hoeveelheid van 200g. Voer dus ook dagelijks ca. 140g droogvoer. 

Houd u er a.u.b. rekening mee dat dit slechts een voorbeeld is. U moet zelf telkens procentueel berekenen, hoeveel u van welke voeding dient te voeren. De opgegeven hoeveelheden voeding zijn altijd slechts aanbevelingen. De werkelijke voedingsbehoefte hangt af van vele criteria, zoals b.v. de grootte en de activiteit van uw hond.

REAL NATURE ist ein Alleinfuttermittel (kein Zufüttern nötig). Es ist als Trocken- und Nassnahrung erhältlich und daher auch perfekt für die Mischfütterung geeignet. Reichen Sie hierfür die Trocken- und Nassnahrung jeweils in getrennten Mahlzeiten. Die getrennte Fütterung ist aufgrund der unterschiedlichen Verdauungszeiten von Trocken- und Nassnahrung zu empfehlen. Teilen Sie die Tagesration in zwei Portionen auf. Stellen Sie Ihrem Hund immer frisches Trinkwasser bereit.

Aufgrund der hohen Energiedichte empfehlen wir REAL NATURE JUNIOR auch für tragende und säugende Hündinnen. Tragende Hündinnen bekommen REAL NATURE JUNIOR ab der 5. Trächtigkeitswoche in 1,3-facher Menge des gewohnten Futters. Säugende Hündinnen bekommen das Futter unbegrenzt.

Die genaue Fütterungsempfehlung entnehmen Sie bitte der jeweiligen Produktverpackung.

Achten Sie bei der Nahrungsumstellung darauf, das bisherige Futter allmählich durch REAL NATURE zu ersetzen (über ca. eine Woche). So sorgen Sie für optimale Verträglichkeit und Akzeptanz auch während der Umstellungsphase.

Zur Orientierung dient zu Beginn die Menge Nassnahrung, die Sie gerne füttern möchten. Wenn Sie beispielsweise Ihrem ausgewachsenen Hund insgesamt 200g REAL NATURE WILDERNESS Nassnahrung (am Beispiel von TRUE COUNTRY ADULT) am Tag füttern möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Die Empfehlung für einen ausgewachsenen Hund mit einem Gewicht von 20kg liegt bei einer täglichen Menge von 670g Nassnahrung. Daher machen die 200g Nassnahrung ca. 30% seiner Tagesration aus. Folglich müssen Sie 70% der Tagesration über die Trockennahrung decken. Die empfohlene Tagesration der REAL NATURE WILDERNESS Trockennahrung liegt bei einer Menge von 200g. Also füttern Sie zusätzlich täglich ca. 140g Trockennahrung. 

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei lediglich um ein Beispiel handelt. Sie müssen jeweils prozentual berechnen, von welcher Nahrung Sie wie viel füttern. Die Angaben zur Fütterung sind immer nur Empfehlungen. Der tatsächliche Bedarf richtet sich nach vielen Kriterien, wie z. B. der Größe und Aktivität Ihres Hundes.

REAL NATURE voor katten

REAL NATURE biedt katten natuurlijke en uitgebalanceerde voedingsconcepten. Het Premium natvoer van REAL NATURE bevat dierlijke eiwitten van hoogwaardige kwaliteit en waardevolle koolhydraten. De recepten houden rekening met de individuele behoeften van uw kat tijdens de verschillende levensfases.

Het concept van REAL NATURE WILDERNESS is gebaseerd op de oorspronkelijke voeding van de kat in de wildernis. Daarom bieden we recepten met een hoog vleesgehalte in het droog- en natvoer, afgestemd op de behoefte van de kat.

REAL NATURE Katzennassnahrung ist ein Alleinfuttermittel (kein Zufüttern nötig). Teilen Sie die Tagesration in mehrere Portionen auf. Stellen Sie Ihrer Katze immer frisches Trinkwasser bereit. Achten Sie bei der Nahrungsumstellung darauf, das bisherige Futter allmählich durch REAL NATURE zu ersetzen (über ca. eine Woche). So sorgen Sie für optimale Verträglichkeit und Akzeptanz auch während der Umstellungsphase.

Aufgrund der hohen Energiedichte empfehlen wir REAL NATURE KITTEN auch für tragende und säugende Katzen. Tragende Katzen bekommen REAL NATURE KITTEN ab der 5. Trächtigkeitswoche in 1,3-facher Menge des gewohnten Futters. Säugende Katzen bekommen das Futter unbegrenzt.


Die genaue Fütterungsempfehlung entnehmen Sie bitte der jeweiligen Produktverpackung.

Achten Sie bei der Nahrungsumstellung darauf, das bisherige Futter allmählich durch REAL NATURE zu ersetzen (über ca. eine Woche). So sorgen Sie für optimale Verträglichkeit und Akzeptanz auch während der Umstellungsphase.

Zur Orientierung dient zu Beginn die Menge Nassnahrung, die Sie gerne füttern möchten. Wenn Sie beispielsweise Ihrer ausgewachsenen Katze insgesamt 100g REAL NATURE WILDERNESS Nassnahrung am Tag füttern möchten, gehen Sie wie folgt vor (am Beispiel TRUE COUNTRY ADULT):


Die Empfehlung für eine ausgewachsene Katze mit einem Gewicht von 4kg liegt bei einer täglichen Menge von ca. 250g Nassnahrung. Daher machen die 100g Nassnahrung ca. 40% ihrer Tagesration aus. Folglich müssen Sie 60% der Tagesration über die Trockennahrung decken.

Die empfohlene Tagesration der REAL NATURE WILDERNESS Trockennahrung liegt bei einer Menge von 65g. Also füttern Sie zusätzlich täglich ca. 40g Trockennahrung. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei lediglich um ein Beispiel handelt. Sie müssen jeweils prozentual berechnen, von welcher Nahrung Sie wie viel füttern. Die Angaben zur Fütterung sind immer nur Empfehlungen. Der tatsächliche Bedarf richtet sich nach vielen Kriterien, wie z.B. der Größe und Aktivität Ihrer Katze.

REAL NATURE natvoer voor katten is een volledig dierenvoer (bijvoeren is niet nodig). Verdeel de dagelijkse hoeveelheid over meerdere porties. Zorg dat uw kat altijd vers drinkwater ter beschikking heeft. Let bij het omschakelen op dat u het huidige dierenvoer geleidelijk (in ca. één week) vervangt door REAL NATURE. Zo zorgt u voor optimale verteerbaarheid en acceptatie, ook tijdens de omschakelingsfase.

Vanwege de hoge energiedichtheid raden wij REAL NATURE KITTEN ook aan voor drachtige en zogende katten. Aan drachtige katten kan REAL NATURE KITTEN vanaf de vijfde week van de dracht worden gegeven, als 1,3 keer de hoeveelheid van het tot dan toe gebruikelijke voer. Aan zogende katten kan het voer onbeperkt worden gegeven.

Het exacte voedingsadvies vindt u op de betreffende productverpakking.

Let er bij omschakelen op dit voer op, dat u het tot dusver gevoerde Dierenvoer geleidelijk (in ca. één week) vervangt door REAL NATURE. Zo zorgt u voor optimale verteerbaarheid en acceptatie, ook tijdens de omschakelingsfase.

Als houvast dient u bij de eerste keer uit te gaan van de hoeveelheid natvoer die u graag zou willen geven. Als u bijvoorbeeld uw volwassen kat in totaal 100g REAL NATURE WILDERNESS natvoer per dag zou willen geven, gaat u als volgt te werk (aan de hand van het voorbeeld TRUE COUNTRY ADULT): het advies voor een volwassen kat met een gewicht van 4kg is 250g natvoer per dag. Daarom bedraagt de 100g natvoer ca. 40% van zijn dagelijkse hoeveelheid. Hieruit volgt dat u 60% van de dagelijkse hoeveelheid via het droogvoer dient te dekken.

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van REAL NATURE WILDERNESS droogvoer ligt bij een hoeveelheid van 65g. Voer dus ook dagelijks ca. 40g droogvoer. Houd u er a.u.b. rekening mee dat dit slechts een voorbeeld is. U moet zelf telkens procentueel berekenen, hoeveel u van welke voeding wilt voeren. De opgegeven hoeveelheden voeding zijn altijd slechts aanbevelingen. De werkelijke voedingsbehoefte hangt af van vele criteria, zoals b.v. de grootte en de activiteit van uw kat.